Trainingen

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers in onze regio nog meer plezier in hun werk hebben, bieden wij ze gerichte trainingen aan. Zodat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen die voor hen nuttig zijn. De trainingen worden dan ook zoveel mogelijk op maat geleverd. Dus aansluitend bij de competenties die je al hebt. Enerzijds worden de aanwezige competenties verder uitgebouwd. Anderzijds wordt er vooral gekeken naar de competenties die jij wilt verwerven. Dat kan persoonlijk, maar ook per team of in je groep. De trainingen worden gegeven door trainers uit onze regio. Vaak zijn dit ervaren scouts, die al enkele jaren leiding hebben gegeven of in een bestuur hebben gezeten. De trainers zijn dan ook echt mensen uit de scouting-praktijk, die precies weten wat er binnen een groep speelt en hoe ze jou kunnen helpen jezelf te ontwikkelen.

Basismodules

Om een gekwalificeerde leider te worden, moet je 12 modules (deelkwalificaties) hebben gevolgd. Al deze 12 modules worden aangeboden in 2 weekenden, voor alle leiding van bevers tot roverscouts. Daarna heb je alle modules afgetekend in SOL en ga je met de praktijkbegeleider bespreken hoe je dit in de praktijk kan toepassen.

Weekend A:

 • Module 1: Spelvisie en Spelaanbod
 • Module 2: Scouting in de samenleving
 • Module 3: Scouting Academy
 • Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces
 • Module 8: Veiligheid
 • Module 10: Gewenst gedrag

Weekend B:

 • Module 4: Leeftijdseigene kenmerken
 • Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën
 • Module 6: Programmeren
 • Module 9: Presenteren en uitleggen activiteiten
 • Module 11: Evalueren
 • Module 12: Gesprekstechnieken en overleg

De volgorde van de weekenden staat niet vast. Dus je mag ook eerst Weekend B doen en daarna Weekend A.

Learning by doing

Voor iedere module nemen we ruim de tijd om alle verdieping en uitwisseling van ervaringen binnen de groepen te stimuleren. Er wordt dan ook van jou verwacht dat je hier een actieve inbreng in hebt.

Teamleiderstraining

Deze training bestaat uit vier avonden of dagdelen. Tijdens deze avonden wordt er ingegaan op de taken en rollen die een teamleider kan uitoefenen.

Er worden vijf basis instructies aangeboden:

 • EHBO
 • Schminken
 • Vuurtechnieken en vuurveiligheid
 • Navigatie
 • ADHD/ ASS (Autisme)

Heb je belangstelling voor bovenstaande instructies? Neem dan contact op met Scouting Acadamy. Je wordt vervolgens aan de instructeur gekoppeld waar je verdere afspraken mee maakt over kosten en duur van de workshop. Als basisprijs geldt € 35,- per workshop.

Heb je een andere opleidingsvraag?

Als je met je groep geen hele training wilt volgen, maar een workshop op maat wilt hebben dan kan dat ook. Je kunt je specifieke opleidingsvraag stellen aan Scouting Acadamy, dan wordt er vervolgens naar een passende invulling gezocht.