Trainingen

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers in onze regio nog meer plezier in hun werk hebben, bieden wij ze gerichte trainingen aan. Zodat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen die voor hen nuttig zijn. De trainingen worden dan ook zoveel mogelijk op maat geleverd. Dus aansluitend bij de competenties die je al hebt. Enerzijds worden de aanwezige competenties verder uitgebouwd. Anderzijds wordt er vooral gekeken naar de competenties die jij wilt verwerven. Dat kan persoonlijk, maar ook per team of in je groep. De trainingen worden gegeven door trainers uit onze regio. Vaak zijn dit ervaren scouts, die al enkele jaren leiding hebben gegeven of in een bestuur hebben gezeten. De trainers zijn dan ook echt mensen uit de scouting-praktijk, die precies weten wat er binnen een groep speelt en hoe ze jou kunnen helpen jezelf te ontwikkelen.

Basismodules

Ben je beginnend leidinggevende en wil je je kwalificeren? Dan kun je 2 moduleweekenden volgen A+B. Er worden 12 modules gegeven door het trainersteam van regio Twenteland. Daarna bekijk je samen met je praktijkbegeleider of je het geleerde kunt toepassen bij je eigen speltak en ontvang je een kwalificatieteken voor gekwalificeerd leidinggevende. Je mag ook eerst Weekend B en daarna Weekend A doen. Inschrijven voor de trainingsweekenden gaat via SOL.

Weekend A:

 • Module 1: Spelvisie en Spelaanbod
 • Module 2: Scouting in de samenleving
 • Module 3: Scouting Academy
 • Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces
 • Module 8: Veiligheid
 • Module 10: Gewenst gedrag

Weekend B:

 • Module 4: Leeftijdseigene kenmerken
 • Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën
 • Module 6: Programmeren
 • Module 9: Presenteren en uitleggen activiteiten
 • Module 11: Evalueren
 • Module 12: Gesprekstechnieken en overleg

De volgorde van de weekenden staat niet vast. Dus je mag ook eerst Weekend B doen en daarna Weekend A.

Learning by doing

Voor iedere module nemen we ruim de tijd om alle verdieping en uitwisseling van ervaringen binnen de groepen te stimuleren. Er wordt dan ook van jou verwacht dat je hier een actieve inbreng in hebt.

Teamleiderstraining

De teamleiderstraining bestaat uit vier maandagavonden in februari. Onderwerpen die behandeld worden zijn: verdeling van taken en verantwoordelijkheden, kwaliteit bewaken van het activiteitenprogramma, breinontwikkeling, kernkwaliteiten, leiderschap, motivatie, problemen oplossen, evalueren en veiligheid.

Trainen op de groep

Er worden vijf basis instructies aangeboden:

 • EHBO
 • Schminken
 • Vuurtechnieken en vuurveiligheid
 • Navigatie
 • ADHD/ ASS (Autisme)

Heb je belangstelling voor bovenstaande instructies? Neem dan contact op met Scouting Acadamy

Heb je een andere opleidingsvraag?

Als je met je groep geen hele training wilt volgen, maar een workshop op maat wilt hebben dan kan dat ook. Je kunt je specifieke opleidingsvraag stellen aan Scouting Acadamy, dan wordt er vervolgens naar een passende invulling gezocht.