Actueel trainingsaanbod

7, 14, 21, 28 Februari 2022 

Teamleiderstraining (online) 

5 Maart 2022 

Praktijkbegeleiderstraining VRE Delden

23 April 2022 

Moduletraining A VRE Delden – module 1/2/3/7/8/10

24 April 2022 

Moduletraining B VRE Delden – module 4/5/6/9/11/12

11 Juni 2022

Moduletraining A VRE Delden – module 1/2/3/7/8/10

12 Juni 2022

Moduletraining B VRE Delden – module 4/5/6/9/11/12

Op aanvraag

Verdiepingstraining kind met beperking, ADHD, ASS

11 juni, 12 juni 2022

EHBO-snelcursus VRE Delden

Op aanvraag

Instructie hakken/zagen/snijden

Maatwerk of vragen?

Neem contact op met Astrid Strabbing, coördinator SA, SA@regiotwenteland.nl 

Leerdoelen moduletraining

In deze module: 
Module 1. Spelvisie en spelaanbod 
– Kom je erachter waar het Scoutingprogramma op is gebaseerd 
– Begrijp je waarom er activiteitengebieden zijn en wat je ermee kunt 
– Snap je welke programma’s geschikt zijn voor jouw speltak 
– Kun je programma’s van verschillende speltakken op elkaar laten aansluiten 
 
Module 2. Scouting in de samenleving  
– Hebben we het over de ontstaansgeschiedenis van Scouting 
– Begrijp je het waarom, hoe en wat van Scouting (inter)nationaal 
– Herken je de tekens op de juiste plek van je Scoutfit 
– Ervaar je de meerwaarde van Scouting in de maatschappij 
 
Module 3. Scouting Academy 
– Maak je kennis met de rollen en mogelijkheden binnen Scouting Academy 
– Oriënteer je hoe jezelf kunt ontwikkelen nu en in de toekomst 
– Bekijken we samen het ontwikkelingsproces vanaf binnenkomst bij Scouting 
– Kun je het teamprofiel van jouw speltak bekijken en voor jouw situatie beoordelen 
 
Module 4. Leeftijdseigen kenmerken  
– Ken je de leeftijdseigen kenmerken van jouw speltak 
– Ontdek je welke activiteiten passen bij een speltak 
– Weet je beter om te gaan met opvallend gedrag 
 
Module 5. Activiteitenwensen en spelideeën  
– Bedenken we leuke, originele ideeën voor een spel of activiteit 
– Presenteren we verschillende manieren om jeugdleden bij het programma te betrekken 
 
Module 6. Programmeren  
– Besteden we aandacht aan het maken van een langetermijnplanning 
– Wordt er stil gestaan bij het werken in een thema 
– Ga je naar huis met een uitgewerkt programma voor een opkomst 
 
Module 7. Motivatietechnieken en groepsproces  
– Ontdek je wat de meerwaarde is van het werken in subgroepen 
– Gaan we aan de slag met de doorlopende leerlijn en de progressiematrix 
– Bekijken we welke leiderschapsstijl het beste past bij een bepaalde situatie 
– Ontdek je hoe je met insignes je jeugdleden kunt motivere 
 
Module 8. Veiligheid  
– Ontdek je waaraan je moet denken voor een veilig (speel)klimaat 
– Ga je aan de slag met een groepsopdracht met aandacht voor veiligheid 
– Ervaar je hoe je een risicoanalyse kunt maken voor een activiteit of opkomst 
– Weet je wat je moet doen bij een ongeval 
 
Module 9. Uitleggen en presenteren van activiteiten  
– Kun je presenteren als een pro (en verhalen vertellen en instructie geven) 
– Weet je hoe je kort en krachtig een spel kunt uitleggen 
– Ontdek je het verschil tussen vrij, begeleid en geleid spelen 
 
Module 10. Gewenst gedrag 
– Bespreken we welke regels jullie hebben om tijdens de opkomst de sociale veiligheid te bewaken 
– Bespreken we verschillende lastige situaties waar je als leiding(team) in kunt komen 
– Leer je wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag 
 
Module 11. Evalueren van activiteiten  
– Ervaar je op welke manieren je een activiteit kunt evalueren 
– Ontdek je hoe je op een actieve manier een evaluatie kunt uitvoeren samen met jouw jeugdleden 
 
Module 12. Gespreks- en overlegvaardigheden  
– Bespreken we de theorie rondom het voeren van gesprekken 
– Kun je een (instructie, motivatie, correctie) gesprek voeren met jeugdleden 
– Besteden we aandacht aan vergaderen, qua voorbereiding en besluiten nemen