Trainingsseizoen 2022-2023

Welkom aan alle kaderleden van de regio Twenteland. Team Scouting Academy staat ook komend seizoen klaar voor jullie om onze scoutingkennis en ervaring door te geven. Dat doen we met heel veel plezier. De kracht van onze trainingen is natuurlijk het faciliteren van de onderlinge uitwisseling.

De SA-trainingen staan voor leuk, lerend en lonend. Hoe mooi zou het zijn als zoveel mogelijk speltakteams van jouw groep functioneren op het gewenste niveau van het teamprofiel van Scouting Nederland. Dat er een gekwalificeerd leidinggevende, teamleider, kampleider en ehbo-er in je team aanwezig is voor het organiseren van uitdagend en afwisselend scoutingspel voor de jeugdleden. Wij bieden diverse passende trainingen. Jouw ontwikkelroute kun je bij ons verder uitstippelen. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor een impressie van onze training

Hieronder vind je meer informatie:

Leidingtraining A (1-daagse praktijktraining+reader)

Aandacht voor Scoutingkennis, Persoonlijke ontwikkeling en Scoutingtechnieken.

Inhoud training:
module 01 Spelvisie & Spelaanbod
module 02 Scouting in de samenleving
module 03 Scouting Academy
module 07 Motivatietechnieken & Groepsproces
module 08 Veiligheid
module 10 Gewenst gedrag

Lees de readers van deze 6 modules op https://sa.regiotwenteland.nl ter voorbereiding op de trainingsdag. Een reader is een samenvatting, de highlights van de module van een paar bladzijden. Het doorlezen van deze theorie is een must om goed mee te kunnen doen met de praktijkgerichte training!

Het zaterdagavondprogramma wordt georganiseerd door de instructeurs. Wanneer inschrijven via SOL mogelijk is, kun je aangeven naar welke scoutingtechniek jouw voorkeur naar uitgaat om je in te bekwamen.

 • 1 trainingsdag kost €60 per persoon en is inclusief lunch en avondeten.
 • De groepen in de regio Twenteland kunnen gebruik maken van het trainingsbudget, voor 2022 bedraagt dit €250, zie voor meer uitleg tabblad trainingsbudget.
 • De leeftijdsgrens voor deelname aan de leidingtraining is 16 jaar, meer hierover staat in de trainingsvoorwaarden.
 • Overnachten is mogelijk als je ook opgeeft voor B in hetzelfde weekend.

Leidingtraining B (1-daagse praktijktraining + reader)

Aandacht voor begeleiden van jeugdleden, programma’s voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Inhoud training:
module 04 Leeftijdseigene kenmerken
module 05 Spelideeën en Activiteitenwensen
module 06 Programmeren
module 09 Uitleggen en Presenteren
module 11 Evalueren
module 12 Gesprekstechnieken en Overlegvaardigheden

Lees de readers van deze 6 modules op https://sa.regiotwenteland.nl ter voorbereiding op de trainingsdag. Een reader is een samenvatting, de highlights van de module van een paar bladzijden. Het doorlezen van deze theorie is een must om goed mee te kunnen doen met de praktijkgerichte training!

 • 1 trainingsdag kost €60 per persoon en is inclusief lunch en avondeten. 
 • Na het volgen van trainingsdag A en B wordt een certificaat uitgereikt.
 • De praktijkbegeleider beoordeelt en registreert of de leidinggevende het geleerde voldoende kan toepassen in de praktijk aan de hand van een praktijkopdracht. Na een positief kwalificatiegesprek tussen leiding en praktijkbegeleider wordt de kwalificatie voor de leidinggevende aangevraagd via de praktijkcoach

Teamleiderstraining (1-daagse training + terugkomsessie)

Aandacht voor Teamcoördinatie, Kwaliteitsbewaking, Teamvertegenwoordiging.

Onderwerpen die aan bod komen zijn taken en verantwoordelijkheden, leiderschap, feedback, motivatie, probleemoplossen, brein-ontwikkeling, evalueren en veiligheid.

 • 1 trainingsdag in Delden kost €60 en is inclusief lunch en avondeten.
 • Een terugkom-sessie voor het bespreken van de huiswerkopdrachten wordt in overleg met de teamleiders georganiseerd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Deze training is voor teamleiders die zich willen kwalificeren. Ze hebben minstens 1 jaar ervaring als teamleider, dit in verband met het goed kunnen uitvoeren van de opdrachten.

Praktijkbegeleiderstraining (1-daagse training)

Jaarlijks geven we een praktijkbegeleiderstraining voor beginnende praktijkbegeleiders die zich willen kwalificeren. Praktijkbegeleiders buiten de regio zijn ook van harte welkom!

De trainingsdag bestaat uit 3 blokken: 

 • Ik als praktijkbegeleider, Organisatie van Scouting Academy, Faciliteren en Initiëren
 • Coachen en Begeleiden, Beoordelen en Registreren
 • Deskundigheid bevorderen, Samenwerken

Deze trainingsdag in Delden kost €30 euro per persoon en is inclusief lunch en indien gewenst ook avondeten.

EHBO-snelcursus

Dit seizoen zijn er een aantal EHBO-snelcursussen gepland, zie ze staan bij de activiteiten.
De EHBO-snelcursus bestaat uit een e-learning en een praktijkmiddag. Voor de praktijkmiddag worden geen kosten in rekening gebracht, de e-learning is €12 t.b.v. Rode Kruis. Het bestuur van de regio Twenteland ziet het belang ervan in dat kaderleden getraind worden op EHBO, vandaar het lage tarief.

 • Een voorwaarde is dat de e-learning is behaald om mee te kunnen doen aan de praktijkmiddag.
 • Geef je ruim van te voren op via SOL, gezien de voorbereiding. 
 • De EHBO-snelcursus is bedoeld voor kaderleden in de regio Twenteland.

Scoutingtechnieken

De instructeurs van Scouting Academy zijn gespecialiseerd in:

 • Hakken/Zagen/Snijden
 • Navigeren
 • Pionieren (in ontwikkeling)

Zij geven workshops Scoutingtechnieken tijdens de leidingtraining.
Instructeurs kunnen gevraagd worden om langs te komen op de groep.
Daarnaast willen we op het buitenterrein Beundersveld, te Beckum in de toekomst e.e.a. gaan organiseren.

Vervolgtraining: Omgaan met jeugdleden met ADHD-ASS (Autisme)

Op zaterdagmiddag 24 september 2022 zijn we bij de Hendrik Hudson Groep voor deze vervolgtraining. Een praktische training waarbij, na een korte uitleg, vooral eigen casussen centraal staan.
Ervaren trainers zijn aanwezig voor advies en ondersteuning. Ze hebben veel kennis van dit onderwerp.  Inschrijven via SOL is geopend, we vragen €5 per persoon.

Heb je een vraag?

Neem contact op met coördinator Scouting Academy (Astrid Strabbing)
SA@regiotwenteland.nl