Regioraad

De regioraad bepaalt het beleid van de regio. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle groepen. Twee keer per jaar vergaderen zij over onderwerpen als financiën van de regio, evaluatie en planning van activiteiten, samenwerkingen met andere organisaties en gemeente-contacten. Hier wordt het beleid opgesteld dat het regioteam probeert uit te voeren.

Vanuit de regio is de Regio Twenteland ook vertegenwoordigd naar de Landelijke Raad.