Trainingsbudget

Elke scoutinggroep in Scouting Regio Twenteland heeft een budget van € 250,00 ter beschikking gekregen voor het volgen van Scouting Academy trainingen binnen de eigen regio. De inschrijvingen voor de trainingen dienen wel van de groepsrekening geïncasseerd te worden om te kunnen controleren dat de deelnemer lid is van een groep binnen onze regio.
De penningmeester verrekent dit vanaf januari met de eerste trainingen die afgenomen worden. Als het budget op is worden alle volgende trainingskosten weer geïncasseerd.

Voorbeeld:
Groep 1 stuurt 3 leidinggevenden op weekend training. Dit is per persoon € 60,00. Totaal wordt er dan € 180,00 ten laste gebracht van het budget. Voor het tweede weekend wordt ook € 60,00 in rekening gebracht voor de 3 deelnemers. Het budget is dan nog € 250,00 -/- € 180,00 van de eerste training = € 70,00 rest budget. Voor het tweede weekend wordt er dan totaal € 180,00 -/- € 70,00 restbudget = € 90,00 geïncasseerd.