Regio

De vertegenwoordiging bij scouting is weliswaar eenvoudig, maar uitermate effectief en transparant. In principe hebben alle leden, of hun ouders, inspraak in het beleid van de groep. Om hun stem te laten horen binnen hun regio, worden ze door twee leden van de groep vertegenwoordigd in de regioraad.

Elke regio levert op haar beurt weer twee vertegenwoordigers voor de Landelijke Raad. Samen met het landelijk bestuur van Scouting Nederland zet deze Landelijke Raad de grote lijnen van het landelijk beleid uit.

Bekijk alle groepen